Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente  »  Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale
Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale
 
 
Partener de proiect: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
 
Scopul: bărbați și femei marginalizate și vulnerabile din Moldova beneficiază de politici mai incluzive și orientate spre echitate.
Proiectul are scopul să îmbunătățească situația celor mai marginalizați și vulnerabili bărbați și femei din Moldova prin integrarea egalității în elaborarea politicilor de către Guvern și Parlament. Proiectul se axează pe abordarea drepturilor omului, principiile drepturilor omului, egalității și nediscriminării, informare și participare, responsabilitate.
 
Proiectul va atinge următoarele obiective:
(I) Mobilizarea organizațiilor societății civile care lucrează în domeniile gender, tineret, romi, susținerea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități pentru a acorda consiliere în domeniul politicilor în mod regulat Guvernului și Parlamentului, din perspectiva egalității;
(Ii) Dezvoltarea capacităților instituționale ale principalelor ministere de resort, pentru ca acestea să abordeze egalitatea (luând în considerare principiul de sex, vârstă, necesitate specială, etnie, sărăcie) în elaborarea politicilor.
 
Acțiunea va conduce la următoarele rezultate:
 
Rezultatul 1: OSC-urile de specialitate sunt instruite să revizuiască legile și politicile, să identifice lacunele privind echitatea și să facă recomandări în procesul de luare a deciziilor;
Rezultatul 2: Instrumentele necesare (metodologii, instrumente de lucru și mecanisme) sunt elaborate pentru ca OSC să-și exercite rolul de monitorizare, pledoarie și consiliere pentru factorii de decizie.
 
Grupurile țintă ale proiectului sunt OSC-urile care lucrează în următoarele domenii:
• Egalitatea de gen
• Persoane cu dizabilități
• Persoane de etnie romă
• Incluziunea socială a persoanelor în vârstă
• Tineri
 
Acest proiect este implementat de Fundația Est-Europeană în cooperare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele financiare acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA.

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente  »  Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2018 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS