Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email  |   Contacte

     Română      English

Știri
Publicat: 28.07.2015   
Stimate Deputate în Parlamentul Republicii Moldova, Vă adresăm această scrisoare cu scopul de a Vă îndemna să deveniți vocea solidară și curajoasă în favoarea cotei de gen din Parlamentul Republicii Moldova! Conform Acordului de asociere cu UE, semnat în 2014 și a Declarației Mileniului, semnată în 2000 și conform Convenției ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, țara noastră s-a angajat să asigure egalitatea de gen în politică. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2015   
100 de tineri au celebrat 5 ani de implicare civică şi participare activă în dezvoltarea comunitară în cadrul Şcolii de vară YouthBank 2015. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2015   
100 de tineri din raionul Ialoveni au făcut schimb de experiență privind participarea active la viaţa comunităţii în cadrul Galei Bunelor Practici. Evenimentul cu genericul „Participarea tinerilor la viaţa comunităţii” a fost organizat la 25 iunie 2015 de către Fondul pentru Tineri Ialoveni cu susţinerea Consiliului raional Ialoveni. Citeşte mai mult...


Comunicate
Publicat: 17.06.2015   
Prezentarea Raportului de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015. Raportul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...


Oportunități de finanțare
Publicat: 19.08.2015   
Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE) cu suportul Uniunii Europene realizează în perioada 2013 – 2015 Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanţat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Scopul programului de granturi anunțat este de a susține acțiuni de educare și informare a cetățenilor privind drepturile acestora în calitate de consumatori de produse alimentare, dar și acțiuni de informare a operatorilor alimentari despre obligațiunile acestora. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2015   
Programul are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a egalităţii de gen în politică. Programul de granturi include 2 obiective distincte: Obiectivul 1: Amplificarea eforturilor coordonate ale platformei civice pentru egalitatea de gen, prin susţinerea secretariatului acesteia. Obiectivul 2: Promovarea adoptării măsurilor speciale temporare pentru obţinerea de facto a egalităţii de gen în politică. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2014   
Programul are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din stânga Nistrului care doresc să dezvolte afaceri sociale în Republica Moldova. Prin aceste granturi va fi susținută demararea și dezvoltarea afacerilor sociale, din veniturile cărora vor fi oferite beneficii directe grupurilor socialmente defavorizate (persoane cu necesități speciale, familiilor cu un singur părinte, minorități etnice, oamenii eliberați din instituțiile de detenție etc.) sau vor soluționa anumite probleme sociale. Citeşte mai mult...


Achiziții
Publicat: 02.09.2015   
Fundația Est – Europeană (FEE) implementează proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană", susținut de FHI 360 din resursele financiare acordate de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul urmărește să fortifice sprijinul civic pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acțiunea este un efort comun al partenerilor de proiect care combină capacități și experiențe în domeniul promovării integrării europene ale tuturor părților participante. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2015   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene și prin intermediul Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului de învățare permanentă al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Prestatorul va produce și livra materialele promoționale în totalitate conform solicitării Fundației până la 20 septembrie 2015. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2015   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu AO Academia Națională de Șah din Moldova implementează proiectul Șahul egal pentru toți, proiect ce-și propune ca finalitate elaborarea strategiei incluzive de dezvoltare a șahului. În scopul bunei implementări a Proiectului Șahul egal pentru toți, se vor elabora 2 spoturi video ce vor evidenția beneficiile predării șahului, inclusiv în rândul persoanelor cu dizabilități. Citeşte mai mult...28.07.2015
Scrisoare deschisă către Parlamentare
06.07.2015
100 de tineri au celebrat 5 ani de implicare civică la Şcoala de vară YouthBank 2015
30.06.2015
O Gală a Bunelor Practici a avut loc la Ialoveni

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338


Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2015 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS