Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email  |   Contacte

     Română      English

Comunicate
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2014   
Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, - pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională, Citeşte mai mult...


Știri
Publicat: 27.05.2015   
Un eveniment absolut inedit pentru realitatea electorală autohtonă a avut loc pe parcursul săptămânii 19-24 mai curent. Clubul Politic al Femeilor 50/50 a organizat în cadrul cluburilor partenere din Briceni, Cahul, Cimișlia, Strășeni și Telenești activități de formare privind subiecte electorale pentru femei din diverse grupuri social-vulnerabile. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2015   
În premieră, Republica Moldova a participat la Ceremonia de Premiere eTwinning care s-a desfășurat la Bruxelles, Regatul Belgiei, la 7 mai curent, în urma uni concurs desfășurat anual în cadrul programului eTwinning. Din cele 133 de proiecte trimise spre jurizare, de le trei categorii de vîrstă şi şapte categorii speciale, proiectul My Alien Friend a fost desemnat cîştigător. Proiectul respectiv a fost fondat de către Larisa Elena Toma (Craiova, România) şi Ricardo Ricerri (Arezzo, Italia). Dna Buga Alina, profesoară la L.T. “V. Alecsandri” din or. Ungheni, Republica Moldova, a participat în proiectul respectiv în calitate de partener. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.12.2014   
Fundaţia Est - Europeană Moldova face public cel de-al III-lea Raport de evaluare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru anii 2011 – 2015 (primele 9 luni, 2014) (Găsiți Raportul și Anexa mai jos). Prezentul Raport de evaluare reprezintă o continuitate a celui de-al II-lea Raport şi include o apreciere cantitativă şi calitativă a nivelului de implementare a Planului de acţiuni SNA pentru primele 9 luni ale anului 2014. Aceste Rapoarte au fost elaborate în cadrul Proiectului „Monitorizarea şi contribuţia societăţii civile la politicile anticorupţie din Moldova”, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). Citeşte mai mult...


Oportunități de finanțare
Publicat: 23.01.2015   
Programul are scopul de a susține organizaţiile neguvernamentale în eforturile de promovare a egalităţii de gen în politică. Programul de granturi include 2 obiective distincte: Obiectivul 1: Amplificarea eforturilor coordonate ale platformei civice pentru egalitatea de gen, prin susţinerea secretariatului acesteia. Obiectivul 2: Promovarea adoptării măsurilor speciale temporare pentru obţinerea de facto a egalităţii de gen în politică. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2014   
Programul are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din stânga Nistrului care doresc să dezvolte afaceri sociale în Republica Moldova. Prin aceste granturi va fi susținută demararea și dezvoltarea afacerilor sociale, din veniturile cărora vor fi oferite beneficii directe grupurilor socialmente defavorizate (persoane cu necesități speciale, familiilor cu un singur părinte, minorități etnice, oamenii eliberați din instituțiile de detenție etc.) sau vor soluționa anumite probleme sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2014   
Программа направлена на поддержку организаций гражданского общества Левобережья, которые стремятся развивать социально ориентированную деятельность в Республики Молдова. Данные гранты будут поддерживать создание и развитие социального предпринимательства, доходы которого будут направлены на поддержку социально неблагополучных групп (лиц с особыми потребностями, семьи с одним родителем, этнических меньшинств, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и т.д.) или будет решать социальные проблемы. Ниже вы можете получить доступ к условиям конкурса, приложению Модель бизнес-плана, к форме заявки и бюджета проекта. Citeşte mai mult...


Achiziții
Publicat: 22.05.2015   
Pentru a încuraja operatorii din domeniul alimentar să fie responsabili, să respecte standardele de siguranță alimentară, de etichetare şi drepturile consumătorului, FEE organizează concursul anual „Promovăm Siguranța Alimentară” pentru selectarea Operatorilor Alimentari Responsabili. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2015   
Fundaţia Est-Europeană din Moldova realizează proiectul „Fondul pentru Tineri” în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu suportul financiar acordat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. „Fondul pentru Tineri” este un proiect conceput pentru a încuraja participarea tinerilor din 8 comunități din Moldova în procesul decizional şi de mobilizare a resurselor în jurul unor probleme importante din comunităţile lor. În cadrul acestui proiect, Fundaţia Est-Europeană planifică elaborarea de materiale promoționale pentru echipele locale de tineri - membri ai consiliilor de administrare a ”Fondului pentru Tineri”. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2015   
Fundația Est Europeană Moldova (FEE) cu suportul financiar al Guvernul Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul „Fondul pentru Tineri” în perioada 2013 - 2016. FEE planifică organizarea unei Şcoli de vară pentru aprox. 100 de membri YouthBank Moldova în perioada 01-04 iulie, 2015. Pentru realizarea acestui eveniment, FEE lansează un anunţ de selectare a unui trainer sau grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire în domeniul comunicării şi mobilizării comunitare pentru 1 (una) zi. Citeşte mai mult...27.05.2015
Eveniment inedit de educație electorală în Republica Moldova
19.05.2015
Primul premiu internațional eTwinning obținut de o profesoară din Republica Moldova
19.05.2015
Primul premiu internațional eTwinning obținut de o profesoară din Republica Moldova

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338


Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2015 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS